Carta a favor del català Perpinyà

La llengua catalana, nascuda fa més de 1000 anys a les nostres terres, constitueix un tret bàsic de la identitat, del patrimoni i de la riquesa viva de Perpinyà.

Per respectar la seua responsabilitat davant la història i responent a la voluntat social dels seus ciutadans, la Fidelíssima Vila posa en plaça una Carta municipal per la llengua catalana.

Article 1

El Consell Municipal de Perpinyà reconeix oficialment, a costat de la llengua francesa, el català com a llengua històrica de la Vila.

Conscient de les seues responsabilitats, el Consell Municipal de Perpinyà, a través de la Carta municipal per la llengua catalana i del Pla municipal de política lingüística, i cercant la més ampla col·laboració amb els partenaris concernits (institucions, associacions, persones i entitats), s’engatja per tal de perennitzar la llengua catalana.

Article 2

Els objectius de la Carta municipal per la llengua catalana són els següents:

Garantir la pervivència i la transmissió de la llengua catalana, és a dir d’inversar la tendència de pèrdua de locutors en català ;

Permetre l’ús del català per cada perpinyanès que ho vol : aprendre, sentir, parlar i llegir el català .

Assegurar la presència de la llengua catalana en els diversos camps de la vida pública i social de Perpinyà, a través del desenvolupament del bilingüisme ;

Contribuir a la integració dels nous habitants i participar a la cohesió social i al desenvolupament econòmic del país, a través del respecte de la personalitat lingüística i cultural catalana.

Article 3

La Carta municipal s’aplica segons un Pla municipal de política lingüística que segueix cinc eixos :

 1. ensenyament ;
 2. servei a la infància ;
 3. senyalització ;
 4. serveis públics i ús social ;
 5. mitjans de comunicació.

La Carta Municipal se posa en aplicació gràcies a tots els agents de la Vila de Perpinyà.

De manera general, tots els serveis i organismes municipals (administracions, regidories, entitats partenàries i empreses associades, estructures supramunicipals) han d’integrar la dimensió de la llengua catalana en llurs funcions i atribucions, especialment per tot el que concerneix la comunicació amb el públic i la senyalització.

La Vila de Perpinyà s’engatja a promoure l’adopció de la Carta Municipal per la Comunitat d’Aglomeració i garanteix la seua aplicació dins el quadre comunal tan com el text no ha estat adoptat per l’Aglomeració.

Article 4

L’ensenyament és el punt clau de la política lingüística municipal : és el mitjà bàsic i indispensable a la transmissió del català a les joves generacions.

La Vila de Perpinyà se fixa com a prioritat els punts següent :

 1.  Donar suport a un Pla d’obertura de classes bilingües i immersives ;
 2. Desenvolupar l’accés de tots els alumnes a la sensibilització i l’aprenentatge de la l llengua catalana
 3. Acompanyar el desenvolupament de l’ensenyament associatiu immersiu ;
 4. Mesurar regularment la demanda social d’ensenyament bilingüe ;
 5. Desenvolupar la informació a les famílies ;
 6. Desenvolupar la formació per a adults i personals municipals.

Article 5

Servei a la Infància. La Vila de Perpinyà pren en compte la difusió del català en les activitats del Servei a la Infància : Infància i Lleure, Petita Infància, Acció socioeducativa.

En particular, se desenvolupa l’ús del català a les guarderies, segons els diversos models existents : estructura immersiva, centre bilingüe o intervencions en català.

Article 6

La senyalització. Perpinyà integra el principi general de bilingüisme i/o presència del català a tots els suports senyalètics, equipaments i infraestructures de competència municipal. Han de prendre en compte aquest principi :

* els serveis municipals
* els organismes i entitats paramunicipals o supramunicipal. * les altres entitats finançades o contractades per la Vila.

La Vila estableix convencions amb les altres institucions per aplicar aquests principis a la senyalització no municipal present sobre el territori de la comuna.

Article 7

La llengua catalana no se limita pas a una disciplina escolar. La seua presència a tots els nivells de la vida pública i social ha de ser garantida i encoratjada. En aquest punt, el rol de la col·lectivitat municipal és determinant per tal d’assegurar la vida efectiva de la llengua catalana en la realitat quotidiana.

Per això, la Vila designa una persona catalanòfona referent a cada servei, i generalitza el català en els documents municipals (bilingües o en doble versió).

La Vila desenvolupa el bilingüisme en les publicacions municipals (fulls informatius, butlletins, programes, revistes, siti web…) i en les campanyes o operacions de comunicació.

Article 8

La pervivència i l’ús de la llengua catalana és inconcebible sense una presència i una difusió permanent als mèdies moderns (premsa, ràdio, televisió, internet).

En el camp essencial avui dia dels mitjans de comunicació, la Vila dóna suport a la presència de mèdies en català a Perpinyà (públics i privats, de Catalunya Nord o de la resta dels Països Catalans), garanteix la presència del català als mitjans i suports de comunicació municipals, organitza l’existència de mèdies municipals propis en català (magazine, siti web).

Article 9

Aqueixa Carta municipal per la llengua catalana aprovada pel Consell Municipal de Perpinyà, traça les orientacions principals del reconeixement oficial de la llengua catalana per la Vila. Se posa en aplicació seguint el Pla municipal de política lingüística elaborat per l’Institut Font Nova, amb l’assessorament de l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, aprovat pel batlle.

Els objectius del Pla de política lingüística són objecte d’una avaluació anual i d’un report sotmès al Consell Municipal ; el Pla és actualitzat anualment.

Perpinyà 10 de juny de 2010

Quina és la situació de la llengua al nord?

A %d bloguers els agrada això: